2021-01-10

کانفورمیست اثر گیورگیو گابِر

کانفورمیست اثر گیورگیو گابِر

این ویدئو کلیپ که توسط خواننده ایتالیایی گیورگیو گابِر ( 2003-1939-Giorgio Gaber) خوانده شده را با ترجمه فارسی آن اینجا می بینید. نام این آهنگ کانفورمیست است به معنی کسی که همرنگ جماعت می شود و فرصت طلب است. این آهنگ را بعد ها خوانند دیگر ایتالیایی به نام آدریانو سلنتانو Adriano Celentano هم اجرا کرده است.

در زیر ترجمه آنرا برای کسانی که مایلند که بیشتر به خود آهنگ توجه کنند و ذهن خود را مشغول خواندن زیر نویس نکنند، می آورم:

من یک انسان نو ام
آنقدر نو که دیگر فاشیستی نیست
من خیلی حساس و نوع دوست و شرق شناسم
قدیم ها طرفدار جنبش اعتراضی سال 68 بودم و
حالا مدتی است که طرفدار محیط زیستم
چند سال قبل با خوشحالی
احساس کردم مثل خیلی ها سوسیالیستم!

من یک انسان نو ام!
باکمی لطف و به زبانی نو، باید بگویم من یک ترقی خواهم.
در عین حال طرفدار بازار آزاد و مخالف نژادپرستی ام
من خیلی خوبم! من طرفدارحیواناتم!
و دیگر اگزیستانسیالیست نیستم.
اخیرا کمی خلاف جریان حرکت می کنم و فدرالیست شدم!


کانفورمیست(حزب بادی) کسی است که معمولا
در جناح برنده قرار می گیرد!
او پاسخهای روشن و خوبی در سرش دارد
که مخلوطی از عقاید است.
و زیر بقلش همیشه دو یا سه روزنامه است وقتی
به اندیشیدن نیاز دارد.
اگر روشن تر بگویم:
او درست مثل یک فرصت طلب فکر می کند.
او همیشه سازگار است و
در بهشت خودش زندگی می کند.
کانفورمیست
یک انسان همه جانبه است که بدون مقاومت حرکت می کند.
کانفورمیست
موافق جریان آب حرکت می کند و سازش کار است.
کانفورمیست
یک حیوان معمولی است که با «کلمات گفتگوها» زندگی می کند.
روئیاهایش از خواب ها و رویاهای دیگران بیرون می آید.
عید او زمانی است که باهمه جهان در آشتی باشد
و وقتی شنا می کند، راهش باز باشد.
کانفورمیست!
کانفورمیست

من یک انسان نوام،
با زنان رابطه فوق العاده ای دارم، من فمنیستم!
همیشه در دسترس و خوشبین، اروپایی ام
هرگز صدایم را بلند نمی کنم، من صلح طلبم!
قبلا مارکسیست لنینیست بودم
بعدش نمی دانم چرا یک باره خودم را یک کمونیست خداپرست یافتم!

کانفورمیست
نفهمیده که حتی بهتر از یک توپ به هوا می رود!
کانفورمیست
یک بالن هوایی تکامل یافته است که از اطلاعات باد کرده
و از آن نوعی است که در ارتفاع کم پرواز می کند.
جهان را با یک انگشت لمس می کند
و گمان می کند در کارش ماهر است
زندگی می کند و همین برایش کافی است.
باید بگویم او خیلی شبیه همه ماست!
کانفورمیست
کانفورمیست

من یک انسان نو ام، آن قدر نوام که
در همان نگاه اول توجه اتان را جلب می کنم.
من یک کانفورمیست نوین هستم.

این ویدئو کلیپ از کانال تلگرامی /کمیته ضد جنگ و تحریم علیه مردم/ انتخاب و در اینجا ارائه شده است.
https://t.me/NowarNosanctions

کلیپ انتخاب شده جهت زیرنویس فارسی، ترکیبی از هردو اجرا کننده است ولی علاقمندان می توانند هر اجرا را به صورت مجزا ببینند.
در یوتوب این کلیپ را که توسط خود خواننده اجزاشده می توانید در آدرس زیر ببینید.
https://www.youtube.com/watch?v=jnzyFvcENAw

اجرای این آهنگ توسط آدریانو سلنتانو Adriano Celentano را در آدرس زیر در یوتوب ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=2IoqU2XAAxQ

انتشار مطلب فوق فقط با ذکر نام ماخذ مجاز است.