باما باشید:
تازه ترینها:
2019-02-25

نظام اقتصادی حاکم بر ایران چگونه نظامی است
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران در دوم اسفند ماه 97 نشستی را بر گزار کرد تحت عنوان "نظام اقتصادی حاکم بر ایران چگونه نظامی است" سخنران این نشست دکتر محمد مالجو ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود.

دکتر مالجو در این سخنرانی به پروسه رشد سرمایه داری در ایران و تفاوتهای آن با سایر کشورهای سرمایه داری و همچنین چگونگی انباشت سرمایه و غیر مولد بودن سرمایه داری در ایران می پردازد، در این سخنرانی همچنین به کالایی تر شدن نیروی کار و محیط طبیعی اشاره می کند که قابل تعمق می باشد.اگر نقد و یا نظری در ارتباط با این مبحث، جهت انتشار در سایت منو تو ما، دارید لطفا به آدرس زیر ارسال کنید.

متشکریم


ersal@manotoma.de

انتشار مطلب فوق فقط با ذکر نام ماخذ مجاز است.