2019-03-08

تاملی در سیاستگذاری جنسی و جنسیتی در ایران از صفوی تا جمهوری اسلامی- فایل صوتی
گفتگوی با دکتر فاطمه موسوی

سیاستگذاری جنسی در ایران


تاملی در سیاستگذاری جنسی و جنسیتی در ایران از صفوی تا جمهوری اسلامی

یاسر عرب


چه بر سر خانواده آمده است؟ چگونه از خانواده گسترده به خانواده ی هسته ای رسیده ایم؟ چه فرایندی عشق رمانتیک را دال مرکزی خانواده ی امروز کرده است؟ آیا به سمت انواع همباشی های جدید حرکت می کنیم؟
تعریفِ، زن، مادر، عشق، مرد، ازدواج، خانواده، رابطه جنسی، فرزند و... در چند صد سال اخیر چه دگردیسی هایی داشته؟ و نقش ریل گذاری های اقتصادی و اجتماعی رژیم های حاکم در تغییر و فهم هر کدام چیست؟

دکتر فاطمه موسوی (جامعه شناس) در قسمت شانزدهم مجموعه ی خرد جنسی مهمان ما شده است تا گام به گام در گپ و گفتی همدلانه از صفوی تا جمهوری اسلامی یک دور وضعیت پیش آمده برای زیست جنسی جامعه ی ما را بازخوانی کند. او در این ارائه نشان می دهد که تلاش پهلوی اول در تغییر وضعیت سلامت و بهداشت عمومی چه تاثیرات عمیقی بر روی جمعیت درایران گذاشته است! به دهه ی شصت سر می زند و از بمب کودک! و تبعات آن می گوید. باز ریشه ی این نگاه به جمعیت را در ایدئولوژِی گفتمانِ انقلاب اسلامی می کاود. زن را مورد بررسی قرار می دهد. کلیشه ی مادری را به چالش می کشد. کشف حجاب اجباری و گشتِ ارشاد را تبار شناسی می کند. از تاثیرات اقلیم و خشکسالی در زنانه شدن روستاهای ایران می گوید و از باز نمایی زن غربی در جامعه ی ایرانی گلایه می کند و به فرایند این همانی کردنِ بسیاری از مصادیق بازنمایی شده سبک زندگی جنسی غرب در جامعه ی ایرانی می تازد!

او که، از مهد کودک تا سرای سالمندان چشم دوانده و از سنت تا مدرنیته در ابعاد مختلف موضوع زیست جنسی مطالعه و تامل داشته و در این ارائه دستاورد نظری خود را پرداخته است، برادران ارزشی را بارها در این برنامه مورد خطاب قرار داده و به تعقل فرا می خواند. او با فهم اینکه نقد به سیاستگذاری های «جمهوری اسلامی» در عرصه زیست جنسی چه تبعاتی برای او در جامعه ی بسته ی ما دارد، و چه هزینه هایی برای هر انسان آزاداندیش ایجاد می کند، از سر خیر خواهی برای خود اش درد سر درست کرده تا پیامی به غایت صادقانه را به گوش مخاطبان و سیاستگذران این میدان برساند. من جان مایه ی سخن او را چنین فهم کردم: «رفتار امروز نظام حاکمِ دقیقا خلاف شعارهایش در تعالی خانواده، جایگاه زن و جنسیت زدایی از سطح اجتماع و ... است. مدرنیته سرنوشت محتوم ماست و حاکمیت عاقل به جای جنگ بی حاصل با ملزوماتِ فرهنگی ریل گذاری خود اش در توسعه، و تبلیغ بی نتیجه ی خانواده ی گسترده، از حداقل داشته ی خود دفاع می کند تا پتانسیل و فرصتهای امروز را از دست ندهد!»
آیا صدای امثال ایشان شنیده و به آن پاسخی منطقی داده خواهد شد؟

منبع: کانال تلگرامی سخنرانیها


انتشار مطلب فوق فقط با ذکر نام ماخذ مجاز است.