باما باشید:
تازه ترینها:
2020-01-15

جنگ و تبلیغات جنگی سودآور ترین کارهاست
این گفته را مقایسه رشد سهام شرکتهای اسلحه سازی با سهام سایر بنگاهها مثل داکس DAX وداوجونزDow Jones و پس اندازهای بانکی نشان می دهد.
یکی از خوانندگان سایت ناخ دنک سایته NachDenkSeite که متخصص امور مالی است به خود زحمت داده و رشد قیمت سهام صنایع نظامی را در ده سال گذشته با رشد سهام داکس و داوجونز و همچنین سود پس انداز بانکی مقایسه کرده است. نتیجه گیری نهایی اینکه: جنگ و تسلیحات ارزشش را دارد، همچنین آمادگی و تبلیغات جنگی و در رابطه با آن مسابقه تسلیحاتی الهام گرفته از آن ارزشش را دارد. حد اقل برای کسانی که در آن سرمایه گذاری می کنند. بازدهی بنگاههای صنایع نظامی نه تنها با سرعت بیشتری رشد کرده اند بلکه رشدشان انفجاری بوده. بهترین سهام صنایع نظامی 2650 درصد و بد ترین آنها همچنین 250 درصد رشد غیر قابل تصوری را داشته اند. و این رشد، تبلیغات و سیاست امروزه را روشن می سازد: اینکه پول و سرمایه گذاری در تبلیغات و سیاست ارزشش را دارد، چیز عجیبی نیست. آلبرشت مولر(مسئول سایت ناخ دنکن)

در اینجا دیاگرامهایی با توضیح مختصر ازتحقیقات نویسنده ارائه می شود.

لطفا از تصاویر و اعداد گیج نشوید. در آخر همچنین توضیحات ساده ای به همراه جداول نتیجه رشد سهام آورده می شود:
داکس و داوجونز در ده سال گذشته بازدهی قابل توجهی داشته اند. داوجونز با 30 موسسه صنعتی در ده سال رشدی برابر 174،89% و داکس ایندکس در ده سال رشدی برابر 121،89% که در جدول زیر نمایش داده می شود


جدول رشد داکس و داوجونز

در اینجا طی یک جدول رشد سهام در دیاگرامهای بعدی مقایسه شده است و نشان می دهد هر رنگ به کدام سهام مربوط است.

Rüstungsfirma

ISIN Nr. bzw. WKN (Wertpapiernummer)

Chartfarbe

Farbschema

Boeing

US0970231058

SCHWARZ

United Technologies

US9130171096

BEIGE

Northrop Grumman

US6668071029

GRÜN

General Dynamics

US3695501086

BLAU

Transdigm

US8936411003

LILA

Lockheed Martin Corp

US5398301094

ROT

DAX bzw. DOW JONES Index

WKN 846900; WKN 969420

DUNKEL-BRAUN


جدول سهام تسلیحات ISIN Nr. / WKN و رنگ آنها در چارت.


سهام تسلیحاتی آمریکا که بازدهی داکس و داوجونز را مغلوب کرده اند

سهام تسلیحاتی در مقایسه با سهام داوجونز
سهام تسلیحاتی آمریکا بازدهی داکس و داوجونز را مغلوب کرده اند

سهام موسسات تسلیحاتی در مقایسه با سهام داکس و سود سهام ذخیره بانکی

و حالا نتیجه محاسبه شده بازدهی سهام هر یک از موارد بالا.
------------------------------------------------------------
سود ذخیره بانکی در ده سال گذشته برابر 21،8%
بازدهی سالانه حدود 2%

100000 ← 121899

-------------------------------------------------
سود داکس در ده سال گذشته برابر 121،89%
بازدهی سالانه حدود 8،29%

100000 ← 221899

-------------------------------------------------
سود داوجوز با 30 موسسه صنعتی در ده سال گذشته برابر 174،59%
بازدهی سالانه حدود 10،62%

100000 ← 274590

----------------------------------------------
سهام تسلیحاتی، بد ترین آنها در 10 سال گذشته (2009 تا 2019)
بازدهی سالانه حدود 13،3%
بد ترین سهام تسلیحاتی برای United Technologies, ISIN US9130171096بوده
رشد 250% یعنی از 100% به 350% رسیده

100000 ← 350000

----------------------------------------------
سهام تسلیحاتی با رشد متوسط در 10 سال (2009 تا 2019)
بازدهی سالانه 24،57%
موسسه تسلیحاتی Lockheed Martin, ISIN US5398301094 دارای رشد متوسط سهام بوده
رشد 800% یعنی از 100% به 900% رسیده

100000 ← 900000

--------------------------------------------------
سهام تسلیحاتی با بهترین رشد در 10 سال گذشته (2009 تا 2019)
بازدهی سالانه 39،24%
بیشترین رشد سهام مربوط به Transdigm Group, ISIN US8936411003 بوده.
رشد 2650% یعنی از 100% به 2750% رسیده است.

100000 ← 2750000 یورو
خلاصه:
دانیل گنسر Daniele Ganser محقق صلح در سخنرانیش اینرا اینگونه فرمول بندی کرد: صلح بد ترین بازدهی را داشته است! طبق تحقیقات من میتوانم نشان دهم که سهام تسلیحاتی (سهام جنگ) ایکس برابر بیشتر بازدهی داشته است. و حماقت در اینجاست که این رشد معمولا و یا اکثرا به مرگ بی گناهان شرکت کننده و با بهتر است بگویم که به مرگ انسانهای مورد هدف ختم می شود.


منبع این مطلب را می توانید به زبان آلمانی دراین آدرس ببینید. www.nachdenkseiten.de

انتشار مطلب فوق فقط با ذکر نام ماخذ مجاز است.