2022-03-03

اردوگاه تابستانی نئونازی اوکراین. آموزش نظامی برای کودکان خردسالگزارش زیر شمارا با چگونگی فعالیت هایی آشنا می کند که تحت عنوان انجام امور فرهنگی و اردوهای آموزشی به زمینه سازی و تربیت نیروهای شبه نظامی با افکار نئونازی بر ضد جمعیت روس زبان و روس تبار اکراین می پردازند و با تبلیغ نفرت آنها را تهییج و بسیج می کنند. همانطور که در مقاله قبلی تحت عنوان آیا نازیسم در اوکراین یک ادعا است؟ می خوانید این گروه ها با حمایت و بودجه ناتو به وسیله عناصر نئونازی شناخته شده در اکراین به موازات دولت اکراین تشکلیل و به جامعه اکراین تحمیل شده اند تا به عنوان ابزاری در جهت سیاستهای ژئوپلیتیکی آمریکا در راستای تکمیل و تثبیت نظام تک قطبی با هژمونی آمریکا به کار آید. همانطور که برژینسکی مطرح و پیشنهاد داده بود، اکراین حلقه اصلی سلطه بر روسیه است.
چرا که اگر سرمایه و تکنولوژی اروپا و در راس آن آلمان با قدرت نظامی و قابلیت تولید بالای کشاورزی به اضافه معادن انرژی و سایر مواد خام روسیه بهم نزدیک شوند به قطب قدرتمندی در جهان تبدیل خواهند شد که در کنار قدرت تولیدی و اقتصادی چین دیگر هژمونی آمریکا نمی تواند معنی و مفهومی داشته باشد و این پایان جهان تک قطبی و ایجاد جهانی چند قطبی خواهد بود که بمراتب برای زیست بشر جای امن تری می تواند باشد.

ما در یک دوراهی خطرناک قرار داریم. آنچه در اوکراین اتفاق می افتد پیامدهای ژئوپلیتیکی جدی دارد. این می تواند ما را وارد سناریوی جنگ جهانی سوم کند. استفاده از سلاح های هسته ای در نظر گرفته شده است. مهم است که روند صلح با هدف جلوگیری از تشدید جنگ آغاز شود. گلوبال ریسرچ از حمله روسیه به اوکراین حمایت نمی کند. توافقنامه صلح دوجانبه مورد نیاز است. میشل چوسودوفسکی، ۲۷ فوریه ۲۰۲۲


2022-03-03

آیا نازیسم در اوکراین یک ادعا است؟آشنایی با نازیسم اوکراینی – لوکاس لیروز د آلمیدا
* لوکاس لیروز محقق علوم اجتماعی در دانشگاه فدرال روستایی ریودوژانیرو و مشاور ژئوپلیتیک است

در غرب، رسانه‌ها ادعا می‌کنند که دستور کار روسیه برای «از بین بردن نئونازی ها» در اوکراین بی‌اساس است. در عین حال، افکار عمومی در کشورهای غربی کاملاً از واقعیت اوکراین بیگانه است و فقط به آنچه که توسط رسانه های هژمونیک گزارش می شود باور دارند. نتیجه این امر، مخالفت شدید با نگرش روسیه بر اساس این دروغ است که: اصلا نشانی از نازیسم در اوکراین معاصر وجود ندارد. از این نظر، ضروری است که اطلاعات مستندی برای مخاطبان منتشر شود تا از گسترش دروغ در مورد واقعیت اوکراین جلوگیری شود.


2022-02-28

ترس از روسیهاینروزها همه جهان در بهت و وحشت شروع یک جنگ جهانی دیگر به سر می برد که به روایت فضای عمومی رسانه ها، به وسیله فردی دیوانه، دارد به مردم جهان تحمیل می گردد. ولی هر فرد عاقل دارای تفکر مستقل می داند که هیچ رویدادی در جهان خلق الساعه نیست و برای شناخت واقعی هر رویدادی باید به پروسه شکل گیری آن رویداد توجه کنیم تا بتوانیم عوامل اصلی بروز آن رویداد را بدرستی درک کنیم. به همین منظور در اینجا ما اندکی پرده نمایش پر جار و جنجال پروپاگاندای رسانه ای را به کناری می زنیم تا به صورت خیلی مختصر به رئوس رخدادهایی توجه کنیم که قبل از این رویداد به وقوع پیوسته، که این حمله نتیجه و محصول این رخدادها است.
توجه شما را به ترجمه مطلبی به قلم کای اهلرز که در نشریه اینترنتی "روبیکن" منتشر شده جلب می کنم.


در این تحلیل فقط به سر فصل رویدادها اشاره ای می کند و برای درک بهتر و کامل این تحلیل باید اطلاعات اولیه ای از وقایع رخ داده در اکراین در بعد از پایان جنگ سرد و به ویژه وقایعی که در سال 2014 در میدان کیف به وقوع پیوست، که یک شبه کودتا بود، و وقایع پس از آن که به دو مرحله گفتگوهایی در مینسک انجامید، داشته باشیم. کسانی که علاقه مند به این اطلاعات هستند کافی است که در اینترنت جستجو کنند و مطالب را از منابع مختلف دریافت کنند.

نگاهی بی‌طرفانه به پشت صحنه بحران اوکراین، درک کاملاً متفاوتی از آنچه رسانه‌ها می‌خواهند در مورد نسبت "مجرم-قربانی" به ما بباورانند را ، آشکار می‌کند.

تحلیلی از کای اهلرز Kai Ehlers
ترجمه مهدی مترجم


2022-02-13

ماسه باش، نه روغن در چرخ دنده های این سیستم جهانی!حیله بزرگ
مدیریت کرونا همراه با سوء استفاده و مهندسی افکار با کمک دانش و در جهت علایق قدرت و سود

نوشته : سوزان بونات
ترجمه : مهدی مترجم

مقدمه مترجم

در اینجا ترجمه قسمت دوم از یک مقاله دو قسمتی را ارائه می دهم که تحت عنوان "حیله بزرگ" از Susan Bonath در نشریه اینترنتی Rubikon منتشر شده و از نگاه نقاد به همه گیری کرونا به کالبد شکافی سیستم موجود بر جهان می پردازد. در بخش اول این مقاله نویسنده با ارائه آمار و نمونه هایی که همگی از رسانه ها و منابع رسمی آلمان و اروپا انتخاب شده است، سئوالاتی را در ارتباط با شدت این همه گیری و میزان مرگ و میر ناشی از آن در آلمان و اروپا مطرح می کند. از آنجا که این قسمت به آلمان و نیز به اروپا مربوط می شود و تمام فاکتها را از این جوامع انتخاب و مطرح کرده است، بنا بر این نمی توان آنرا برای جوامع دیگر ملاک قرار داد. هرچند که نتیجه گیری می تواند اعتبار جهانی داشته و به کل جوامع بشری تعمم داده شود با این حال علل و انگیزه های متفاوتی را برای همراهی هر کشور و جامعه و گروه اجتماعی با این ارکستراسیون جهانی پاندمی می توان بر شمرد که هر یک نیاز به تحقیق مستدل و جامع درهمان محیط دارد. به همین دلیل از ترجمه قسمت اول صرفنظر و به ارائه قسمت دوم این مقاله می پردازم که به نظرم نتایج حاصل از آن منحصر به یک جامعه و یک منطقه نمی شود بلکه عملکرد و مسیری را نشان می دهد که سیستم موجود از جهات اصلی در تمام دنیا یکسان عمل می کند.
شما را به مطالعه این مقاله دعوت می کنم.


2021-08-05

ایالات متحدۀ آمریکا تروریست اصلی جهاناولگا شدروا (Olga schedrova)  
مترجم: ا. م. شیری

پدیدۀ تروریسم همزاد تاریخ بشریت است، اما سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا آن را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده‌اند. سالهای ۷۰، سال‌هایی را که سازمان سیا با هدف درگیر ساختن اتحاد شوروی به جنگ در افغانستان، سازماندهی «بریگادهای اسلامی» را آغاز کرد، می‌توان نقطۀ مبداء این خطر جهانی نامید.

دولت آمریکا بمنظور جلب همۀ کشورهای مسلمان به جنگ علیه اتحاد شوروی از مجاهدین افغان پشتیبانی کرد. در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ اتباع ۴۰ کشور مسلمان در عملیات جنگی در افغانستان شرکت کردند. در ماه مارس سال ۱۹۸۵ رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان امنیت ملی شماره ۱۶۶ دایر بر گسترش کمک نظامی، از جمله تحویل سلاح به مجاهدین افغان را که مقدار آن در ۱۹۸۷ به ۶۵ هزار تن رسید، امضاء کرد.